Wereldwijde zeiltocht voor duurzame ontwikkelingsdoelen gelanceerd

In New York is op 9 april de SDG World Tour gelanceerd. De SDG World Tour is een zeiltocht van twee jaar met de Clipper Stad Amsterdam. De tocht wil de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) helpen realiseren door kennis en bewustzijn over deze doelen te vergroten.

De SDG’s zijn zeventien wereldwijde doelen voor duurzame ontwikkeling om een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit op land en in zee. De 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben deze ontwikkelingsagenda vastgesteld voor de periode 2015 tot en met 2030.

De SDG World Tour heeft twee kernpartners, uitzendconcern Randstad N.V. en filantropisch fonds Goldschmeding Foundation, en wordt gesteund door de Gemeente Amsterdam. De tocht van de historische driemaster Clipper Stad Amsterdam is verdeeld in zeventien etappes, voor iedere SDG één.

Transitiedenkers
Tijdens elke etappe dragen jongeren, experts en transitiedenkers aan boord van het schip bij aan de realisatie van een specifieke SDG. Daarnaast zal een brede groep belanghebbenden online en in iedere aanlegplaats aandacht voor de SDG’s vragen. De zeiltocht start in augustus 2020 in Amsterdam en eindigt bij het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York in september 2022.

Bij de lancering aan boord van de Clipper Stad Amsterdam waren onder andere locoburgemeester Udo Kock van Amsterdam, de eerste jongerenburgermeester van Amsterdam Avianka Aventurin en Alison Smale, Under-Secretary-General for Global Communications bij de Verenigde Naties, aanwezig.

Voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon is beschermheer van de SDG World Tour en astronaut André Kuipers is ambassadeur van het project. Tijdens de lancering van de SDG World Tour vond in New York de eerste jongerendialoog over SDG 8 plaats, het ontwikkelingsdoel gericht op werkgelegenheid en een inclusieve, duurzame economie.