Vernieuwing financiële sector vereist samenspel

De overheid, de samenleving en de financiële sector moeten gecoördineerd samenwerken om de veelgeplaagde sector te vernieuwen. Dat is de conclusie van de conferentie “The Finance-State-Society Triangle in Europe; the past and the next forty years”, die mede tot stand kwam door steun van de Goldschmeding Foundation.

“Er zijn nog volop fundamentele kwesties in- en rond de financiële sector die opgelost moeten worden. Maar denk niet dat de financiers dat zelf kunnen, of dat de politiek dit op kan leggen. De problemen zijn daarvoor fundamenteel, te complex. Nodig is een gecoördineerd samenspel van staat, samenleving en financiële sector”, aldus Rens van Tilburg, medeorganisator van de conferentie en directeur van het Sustainable Finance Lab.

Volgens Van Tilburg begint de noodzakelijke vernieuwing van de financiële sector na de afgelopen bankencrisis met een breed gedeelde probleemanalyse: “Hoe is de manier waarop wij nu het financieel-monetair systeem hebben georganiseerd verbonden met de grote problemen van deze tijd als klimaatverandering, sociale ongelijkheid, onzekerheid en wantrouwen?”.

Hij roept de sector op zich minder op transacties en meer op relaties te richten. Tijdens de conferentie wees minister van Financiën Wopke Hoekstra de aanwezige bankiers, ondernemers en politici op hun gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn en de veerkracht van de samenleving als geheel.

Hoogleraar Govert Buijs van de F.J.D. Goldschmeding leerstoel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam bracht naar voren dat schaalvergroting ons voor nieuwe vragen ten aanzien van deze verantwoordelijkheid stelt. Globalisering en schaalvergroting zorgen ervoor dat een nieuwe balans gezocht moet worden tussen morele belangen en handelsbelangen door middel van onder “stakeholder dialogues”.