Uitnodiging: interactieve colleges voor innovatie economieonderwijs

Uitnodiging voor docenten economie en didactici voor het verdiepings- en verbredingsprogramma.

 

Innovatie van het economieonderwijs

Hoe wordt economieonderwijs aantrekkelijker? Door meer aan te sluiten op maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen die het denken over economie veranderen. Door leerlingen te laten zien dat dezelfde basisprincipes steeds weer terugkomen. Het resultaat? De leerlingen zien dat economie een belangrijke rol speelt in hun dagelijkse leven en de samenleving van vandaag en morgen. En de leraren ontdekken hoe ze ‘meer inhoud in minder tijd’ kunnen meegeven. Dat gaat helpen om het vak nog attractiever te maken en meer betekenis te geven voor de samenleving, leraren en leerlingen.

Deze ambities kunnen alleen gerealiseerd worden met de input van docenten en scholen zelf. Teams van wetenschappers, docenten en lerarenopleiders ontwikkelen onder leiding van prof. dr. Lans Bovenberg nieuwe manieren om economieonderwijs te geven. Dit doet Bovenberg vanuit zijn leerstoel aan de Tilburg University. De uitgangspunten zijn opgenomen in zijn oratierede.

 

Wat is het verdiepings- en verbredingsprogramma en hoe doe ik mee?

Neem deel aan het verdiepings- en verbredingsprogramma (VVP) dat bestaat uit een interactieve collegereeks “Meer met minder” door Lans Bovenberg. Marcel Canoy, Roel Grol, Ferry Haan en Ton van Haperen zullen op interactieve manier Lans aanvullen.

De collegereeks benadrukt de samenhang tussen de verschillende eindexamendomeinen door het ritme balans, onbalans en meer balans. De vertaling van economische begrippen naar een veelheid van toepassingen staat centraal.  De samenhang van de stof vergroten het begrip van leerlingen en maakt economie gemakkelijker aan te leren. Naast kennis opfrissen en ontwikkelen is deze collegereeks een prachtige gelegenheid om te netwerken; want in de collegereeks ontmoet je interessante collega’s en experts in het vakgebied.

Het VVP bestaat uit een reeks van 6 interactieve colleges van 18.00 tot 21.00 uur op donderdag 18 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei en 14 juni 2018. De locatie is in Utrecht op een prettige locatie nabij het centraal station; voor avondeten wordt gezorgd. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Wilma Paffen: W.Paffen@uvt.nl.

Dit is de inhoud van de reeks, op basis van in (a) in balans; (b) uit balans; (c) meer balans:

 1. Keuzegedrag (18 januari)
  (a) Schaarste, afruilen, betalings- en leverbereidheid, welvaart, arbitrage, marktwaarde, budgetrestrictie, rekeneenheid geld, betalingsbalans, wisselkoers;
  (b) Keuzewaarde, kortzichtigheid, geldillusie, verliesaversie, prijsrigiditeit, kuddegedrag;
  (c) Paternalisme, keuzearchitectuur en nudge, zorgplicht, vertrouwenspersonen;
 2. Samenwerken (8 februari)  
  (a) Uitruilen, samenwerken, arbeidsdeling, win-win, intrinsieke reciprociteit, vertrouwen
  (b) Roof en diefstal, ontbrekende markt, principaal-agent, extern effect, begrensde moraliteit;
  (c) Eigendom, contract, ethiek, reputatie, identiteit, ruilmiddel geld, relatie vs transactie, bedrijven
 3. Verdelen en prijszetting (8 maart)
  (a) Prijszetting, onderhandelen, marktvormen, schaalvoordelen, vrije toetreding, groei, kennis;
  (b) Scheve marktmacht, scheve moraliteit, scheve informatie, ongelijkheid, publieke goederen;
  (c) Relatie vs concurrentie, welwillendheid, herverdeling, onderwijs, belastingen, sociale zekerheid
 4. Tijd (12 april)
  (a) Sparen, krediet, tijdsvoorkeur, kapitaalmarkt, kapitaalbalans, rente prijs tijd, voorraad, stroom
  (b) Kortzichtigheid, berovingsprobleem, tegenpartijrisico;
  (c) Onderwijs, menselijk kapitaal, loopbaan, arbeidsrelatie, sociaal kapitaal en relatie, levensloop.
 5. Risico (17 mei)
  (a) Solidariteit, verzekeren, diversificatie, beleggen, financieren, risicoaversie, risicopremie als prijs van systematisch risico, liquiditeit en inwisselbaarheid, liquiditeitspremie;
  (b) Scheve informatie, moreel wangedrag, averechtse selectie, onzekerheid;
  (c) Sociale zekerheid, onderwijs, kapitaalmarkt, relatie als verzekering.
 6. Macro (14 juni)
  (a) Kringloop; wederkerigheid; wet Walras; algemeen evenwicht;
  (b) Kuddegedrag, besmetting en multiplier; prijsrigiditeit en Phillips Curve, zero-lower bound;
  (c) Stabilisatiebeleid, monetair beleid, banken en liquiditeitstransformatie, wisselkoers, EMU