Resultaten Erasmus concurrentie en innovatie monitor

Nederlandse bedrijven investeren weer meer in onderzoek en ontwikkeling

 

Het onderzoeksinstituut Erasmus Centre for Business Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam voert jaarlijks de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor uit. Het onderzoek staat onder leiding van Prof.dr. Henk Volberda van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). De resultaten van het onderzoek zijn bekend gemaakt tijdens de uitreiking van de Nederlandse Innovatie Prijzen op dinsdag 31 oktober 2017.

Het onderzoek heeft als voornaamste bevinding dat Nederlandse bedrijven weer fors investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Na een jarenlange daling zijn de investeringen in onderzoek en ontwikkeling het afgelopen jaar weer toegenomen. Deze investeringen zijn gemiddeld gezien gestegen van 2,1% van de omzet naar 4,3% van de omzet. Opvallend is dat een grotere flexibele schil bedrijven kan helpen nieuwe externe kennis aan te wenden voor innovatie, maar dat het leidt tot uitstelgedrag van eigen investeringen in R&D.

“Sociale innovatie is van cruciaal belang om het innovatievermogen te bevorderen”

Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat de menselijke kant van innovatie grotendeels onbenut blijft. Om in te spelen op de vierde Industriële Revolutie lijken bedrijven in Nederland vooral aandacht te besteden aan technologische innovatie. Echter, nieuwe verdienmodellen en nieuwe producten en diensten vragen ook om plattere organisatievormen, vernieuwend leiderschap, nieuwe vaardigheden van medewerkers en slimmere manieren van samenwerken. “Sociale innovatie is niet alleen een middel om de productiviteit te bevorderen en om daarmee de kosten te drukken; het is ook van cruciaal belang om het innovatievermogen te bevorderen”, aldus Volberda.

Het blijkt dat flexibele werktijden van medewerkers de productiviteit en medewerkerstevredenheid van bedrijven bevorderen. Een verhoogde flexibiliteit in werktijden bevordert de mogelijkheden voor medewerkers om te werken op de momenten die zij prettiger vinden en waarop zij productiever zijn. Meer customized werktijden biedt zo mogelijkheden om  om te gaan met piek- en dalmomenten in werkdruk. Meer flexibiliteit in werklocatie bevordert juist de toegang van medewerkers tot nieuwe kennis, al dan niet buiten het eigen vakgebied, wat het innovatievermogen ten goede komt.

Download het onderzoeksrapport van de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor via de link hieronder.