Publicatie van het boek ‘Kennen, dienen, vertrouwen’

‘Kennen, dienen, vertrouwen: naar de bronnen van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.’

In het programma Ad Fontes: Terug naar de bronnen worden de bronnen bestudeerd die de stichter van de Goldschmeding Foundation gehanteerd heeft bij de bouw van Randstad en welk gedachtegoed tevens de basis vormen van het fonds. De publicatie van het boek ‘Kennen, dienen, vertrouwen is de weerslag van een zoektocht naar mensgerichter ondernemen in de 21e eeuw. Voormalig ondernemer en topman Frits Goldschmeding voerde gesprekken met diverse wetenschappers over de bronnen van zijn denken over de mens, over werk en over economie.

 

kennen_dienen_vertrouwen_def voorkantSteeds stond de vraag centraal: hoe kom je tot een mensgerichtere economie? Uit deze gesprekken kwamen drie basisprincipes naar voren. Ten eerste kijkt de mensgerichte onderneming nadrukkelijk ook naar het belang van haar werknemers en van andere belanghebbenden en dus niet vooral naar de belangen van de eigenaar of aandeelhouders. Ten tweede staat het platoonse en christelijke begrip agapè (caritas of liefde) centraal bij het ondernemen. Agapè ligt ten grondslag aan het kennen, dienen en vertrouwen van mensen in de samenleving. Ten laatste streeft een mensgerichte onderneming ernaar een imperfecte wereld te perfectioneren. Goldschmeding is vooral bekend geworden als de oprichter van Randstad, het op een na grootste uitzendconcern ter wereld.

Auteurs
Joyce Rupert is docent veranderkunde aan de faculteit bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Joost Hengstmengel is postdoc aan de theologische faculteit van Tilburg University. Roelf Haan was hoofddocent aan de Vrije Universiteit en directeur van de IKON. Frits Goldschmeding is oprichter en directeur van Randstad Uitzendbureau. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University. Harry Commandeur is hoogleraar industriële economie en business aan de Erasmus Universiteit.

‘Kennen, dienen, vertrouwen’ wordt uitgegeven door uitgeverij Boom in samenwerking met de Goldschmeding Foundation.