Publicatie ‘Mens, werk en economie in het licht van de tijd’

‘Mens, werk en economie in het licht van de tijd: Veranderlijkheid en vergankelijkheid in bedrijf en organisatie’ Ons dagelijkse leven wordt door de tijd beheerst. Op zoek naar een mensgerichter ondernemen nemen de auteurs dit fenomeen onder de loep, voorbij de...

‘Mens, werk en economie in het licht van de tijd: Veranderlijkheid en vergankelijkheid in bedrijf en organisatie’

Ons dagelijkse leven wordt door de tijd beheerst. Op zoek naar een mensgerichter ondernemen nemen de auteurs dit fenomeen onder de loep, voorbij de sleur van negen tot vijf en de stress van uurtje-factuurtje. De publicatie komt voort uit het programma Ad Fontes: naar de bronnen. Eerder verscheen binnen dit programma het boek ‘Kennen, dienen, vertrouwen’, de weerslag van een zoektocht naar mensgerichter ondernemen in de 21e eeuw en het gedachtegoed van Frits Goldschmeding.

 

Voorbij de kloktijdorientatie

In de managementwereld domineert de kloktijdorientatie, een opvatting van tijd waarin de veranderlijkheid en vergankelijkheid van alles en allen niet worden verdisconteerd. In Mens, werk en economie in het licht van de tijd wordt een andere, bredere orientatie op tijd geboden. Wat behelst ‘tijd’ nu precies? Welke alternatieven zijn er voor de kloktijd en wat zou een andere opvatting van tijd betekenen voor onze visie op mens, werk en economie? In dit boek wordt antwoord gezocht op deze vragen aan de hand van invloedrijke denkers uit de theologie, filosofie en sociologie.

Auteurs

Joyce Rupert is docent veranderkunde aan de faculteit bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Joost Hengstmengel is postdoc aan de theologische faculteit van Tilburg University. Paul van Geest is hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University. Harry Commandeur is hoogleraar industriële economie en business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

‘Mens, werk en economie in het licht van de tijd’ is uitgegeven door uitgeverij Boom in samenwerking met de Goldschmeding Foundation.