Sociale Ongelijkheid in Nederland

Gelijke kansen voor iedereen door het aanpakken van sociale ongelijkheid

Sociale ongelijkheid is slecht voor het vertrouwen van mensen in de samenleving. Het leidt tot een minder gezonde, en een minder goed opgeleide, bevolking. Door de sociale ongelijkheid in kaart te brengen, werkt dit project aan een inclusieve samenleving: een maatschappij waaraan iedereen mee kan doen, ongeacht de buurt waarin iemand opgroeit of het gezin waarin iemand is geboren.

Het doel van dit project is de kennis over sociale ongelijkheid te verdiepen, onder andere door de mate van ongelijkheid in Nederland vast te stellen en door de oorzaken en gevolgen ervan voor de economie en de samenleving in kaart te brengen. Het gaat zowel om een uitgebreide literatuurstudie als onderzoek met gegevens uit de praktijk.

 

“Deze studie naar de oorzaken en gevolgen van ongelijkheid helpt bij vinden van oplossingen, zodat iedere Nederlander gelijke kansen heeft.” Directeur Bas ter Weel van SEO Economisch Onderzoek

 

Het onderzoek belicht welke verschillen er zijn in de sociaaleconomische positie van groepen Nederlanders, en of de sociale ongelijkheid de afgelopen vijftien jaar is gestegen of gedaald. Daarnaast wil het onderzoek de vraag beantwoorden in hoeverre de sociaaleconomische positie van mensen samenhangt met de sociaaleconomische positie van hun ouders.

Met de kennis uit dit onderzoek kunnen werkgeversorganisaties, vakbonden, ministeries, gemeenten en politici de oorzaken van sociale ongelijkheid effectiever aanpakken. De inzichten kunnen bijvoorbeeld helpen bij het creëren van kansen op de arbeidsmarkt voor groepen die nu achterblijven en bij het begrijpen van maatschappelijke onrust over ongelijke kansen.

Het project Sociale Ongelijkheid in Nederland loopt tot eind 2019 en wordt uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.

Foto: Tom Jutte

Prof. dr. Bas ter Weel Directeur SEO Economisch Onderzoek