ScaleUpNation Lead & Evolve

De inclusieve, duurzame economie versnellen door CEO’s beter toe te rusten om hun jonge bedrijf te laten doorgroeien tot grote, betekenisvolle ondernemingen

Scale-ups zijn jonge, innovatieve bedrijven die na de start-up fase weten uit te groeien tot grote ondernemingen. Scale-ups zijn een banenmotor en dragen voor een belangrijk deel bij aan de innovatiekracht van de economie. Het project Lead & Evolve biedt scale-ups concrete handvatten om uit te groeien tot grote bedrijven met een positieve impact op de samenleving. Met Lead & Evolve zet de Goldschmeding Foundation in op het thema Circulaire Economie.

Lead & Evolve wordt uitgevoerd door ScaleUpNation. Het project bouwt voort op het onderzoek ScaleUp DNA, waarin de kritische succesfactoren van scale-ups in kaart zijn gebracht. Een cruciale factor blijkt het persoonlijk leiderschap van de CEO. Aan het einde van de start-up fase, waarin vooral creativiteit en innovatie essentieel zijn, belanden deze bedrijven vaak in een leiderschapscrisis omdat het veel CEO’s van start-ups ontbreekt aan managementkwaliteiten.

Optimale balans
Een belangrijke oplossing voor de leiderschapscrises van veel start-ups ligt in de ontwikkeling van betere managementvaardigheden van de CEO. Het gaat om een optimale balans in taken als het aansturen van innovatie en het introduceren van nieuwe producten (belangrijk voor start-ups) enerzijds. Anderzijds gaat het om het runnen van een bedrijf inclusief de omgang met externe stakeholders (essentieel voor het succes van een scale-up).

Om deze optimale balans te bereiken gaat Lead & Evolve onder een groep scale-ups twee zaken meten. Ten eerste: verdeelt de CEO haar of zijn tijd op een juiste manier tussen innovatie en management, en tussen interne en externe communicatie? Ten tweede: hoe effectief is de tijdsbesteding? Door deze bevindingen langs succesvolle en minder succesvolle scale-ups te leggen, ontstaat een instrument dat CEO’s kan helpen beter te presteren.

 

“Voor het eerst gaan we realtime gegevens van scale-ups en CEO’s verzamelen en analyseren. Deze gegevens werpen niet alleen licht op de vereisten voor het opschalen maar helpt CEO’s ook bij deze moeilijke taak.” Daan Bak, projectleider

 

In het project Lead & Evolve wordt in 2018 een software-instrument ontwikkeld waarmee CEO’s kunnen zien of zij in de praktijk de juiste balans houden tussen innovatie en het runnen van een bedrijf, en tussen interne en externe communicatie. Met het nieuwe instrument kunnen meer innovatieve bedrijven doorgroeien tot grote ondernemingen die bijdragen aan de inclusieve, duurzame samenleving.

Eindrapport onderzoek naar 114 scale-ups

Nederland is van oudsher een echt ‘scale-up land’. Het aantal grote internationale ondernemingen van Nederlandse oorsprong is relatief hoog. Ook de afgelopen 25 jaar zijn er in Nederland nieuwe ondernemingen uitgebouwd naar grote, internationale schaal, zoals ASML, TomTom en Adyen. Het afgelopen decennium is het aantal bedrijven dat doorgroeit tot een grote onderneming echter achtergebleven ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Israël of Zweden.

Tijd om het tij te keren. In een eerdere fase van dit project zijn de succesfactoren van scale-ups onderzocht. In dat onderzoek is wetenschappelijk onderzoek samengebracht en heeft ScaleUpNation uitgebreid veldonderzoek onder 114 (potentiële) Nederlandse scale-ups uitgevoerd. Het eindproduct is een gevalideerd model van scale-up succesfactoren.

Oprichter Menno van Dijk van ScaleUpNation over de eerste fase van het project:

Uit het onderzoek blijkt dat succesvolle scale-ups doorgaans worden geleid door ondernemers met veel ervaring in het opzetten van bedrijven. Scale-ups investeren veel in onderzoek en ontwikkeling, en kiezen daarbij eerder voor het ontwikkelen van een nieuw product dan voor het door ontwikkelen van een bestaand product. Uit dit onderzoek blijkt ook de cruciale rol die CEO’s spelen.