Scale-Up DNA

Wat zijn de succesfactoren van scale-ups?

Geen enkel land of instantie heeft de sleutel weten te vinden hoe jonge, innovatieve ondernemingen te laten groeien. Het percentage ligt dan ook in alle regio’s (inclusief Silicon Valley) op ongeveer een half procent. Wel begint het besef inmiddels te dagen dat meer start-ups geen zoden aan de dijk zet, maar dat opschaling cruciaal is om de beoogde impact en banengroei te realiseren.

 

 

Dit project heeft als doel de succesfactoren van scale-ups met triple bottom impact te onderzoeken. Scale-ups zijn de innovatieve bedrijven die werkgelegenheid en economische groei weten te combineren met verbetering van de maatschappij en wereld. Denk aan ondernemingen in duurzame energie, in mobiliteitsoplossingen en in gezondheidszorg.

Nederland is van oudsher een echt ‘scale-up land’

Ook Nederland heeft behoefte aan meer ‘scale-ups’ – bedrijven die doorgroeien naar aanzienlijke omvang en daarmee ook een relevante bedrage leveren aan werkgelegenheid en economische groei. Deze snelgroeiende bedrijven vormen de banenmotor van Nederland.

Nederland is van oudsher een echt ‘scale-up land’; het aantal grote internationale ondernemingen van Nederlandse oorsprong is relatief groot. Ook de afgelopen 25 jaar zijn er in Nederland nieuwe ondernemingen opgebouwd naar grote, internationale schaal, zoals ASML, TomTom, Adyen, en Endemol. Het afgelopen decennium is het aantal bedrijven dat groeit tot een grote onderneming echter achtergebleven in Nederland ten opzichte van bijvoorbeeld de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Israël of Zweden. Tijd om het tij te keren.

Uit eerder onderzoek van THNK en Deloitte blijkt dat ‘scale-up’ niet de fase na ‘start-up’ is, maar een wezenlijk ander type startende onderneming (zie Scale Up: the Experience Game).  Zo worden scale-ups veelal opgezet door ervaren teams van ondernemers.

In dit onderzoek van THNK/ScaleUpNation worden de succesfactoren van scale-ups verder uitgezocht en gevalideerd.  In het onderzoek wordt wetenschappelijk onderzoek samengebracht en wordt uitgebreid veldonderzoek uitgevoerd in binnen- en buitenland. Centraal staat een wereldwijde enquête onder een groot aantal scale-ups. Hiervoor zal Deloitte Fast Ventures opnieuw haar database van start-ups en scale-ups openstellen.

 

We hebben goud in handen, maar weten dat niet uit te bouwen

Scale Up: the Experience Game

The dream team

Hoe ziet het team van oprichters van een scale-up eruit? Wat is de ideale combinatie van individuen? Hoe belangrijk zijn leiderschapservaring, industriekennis en ondernemerszin?

The scalable platform

Moet een business altijd gericht zijn op online om te schalen? Hoe internationaal zijn scale-ups? Hoe innovatief?

The scaling practice

Wat bepaalt of scale-up potentieel ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd? In welke mate zijn scale-ups afhankelijk van gunstig toeval? Wat komt er bij kijken als de onderneming snel veel mensen moet aannemen?

Het eindproduct is een gevalideerd model van Scale Up Succes Factoren, waarvan alle resultaten en inzichten publiekelijk beschikbaar worden gesteld door middel van artikelen, wetenschappelijke publicaties en blogs. Tot nu toe richtte wetenschappelijk onderzoek naar ‘scaling’ zich veelal op een of twee factoren, of op start-ups, in plaats van scale-ups. Onderzoek in de publieke sector richtte zich vooral op macro-economische voorwaarden die nodig zijn om een innovatie ‘ecosysteem’ op te bouwen. Dit onderzoek zal een holistisch model testen, waarbij vele individuele factoren worden meegenomen. De eindresultaten worden gebruikt om de door THNK en ScaleUpNation gesteunde ondernemingen beter te helpen en opschalen.

Middels dit project trachten de betrokken partijen niet alleen meer inzicht te krijgen in, maar zullen zij ook de mogelijkheid onderzoeken om een permanent Scale Up Lab op te zetten rondom dit onderwerp van internationale importantie.

Dit project wordt uitgevoerd door THNK en ScaleUpNation. De Universiteit van Twente, de Rijksuniversiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen zijn onderzoekspartners die de wetenschappelijke zorgvuldigheid borgen. THNK ondersteunt ‘creatieve leiders’ – maatschappelijk en commerciële ondernemers en new business managers uit de hele wereld en uit allerlei sectoren – in het realiseren van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en het opschalen van hun onderneming. THNK is tevens oprichter van ScaleUpNation, een intensief ondersteuningsprogramma voor jonge ondernemingen met overtuigend scale-up potentie.

 

Dhr. Menno van Dijk Co-Founder & Managing Director van THNK