Nationale DenkTank 2018 – Circulaire Economie

Hoe versnellen we de transitie naar een circulaire metropool?

Om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties in een duurzame wereld kunnen leven, is de transitie naar een circulaire economie essentieel. Op dit moment gaat deze omslag te langzaam. Het is van belang om de transitie te versnellen zodat de economie een positieve bijdrage gaat leveren aan biodiversiteit, aan een lagere CO2-uitstoot en aan meer welzijn voor mensen.

Nederland is een verstedelijkt land. Naar verwachting zal de bevolking van de vier grote steden de komende decennia alleen maar groeien. In de transitie naar een circulaire economie zijn steden dus belangrijke spelers.

 

“Wij zien dat jonge denkers bij uitstek geschikt zijn om taaie maatschappelijke vraagstukken van concrete oplossingen te voorzien, een ander geluid te laten horen en praktische doorbraken te versnellen.” Eva Bik, directeur Nationale DenkTank.

 

Voor de Nationale DenkTank van 2018 gaan twintig studenten, recent afgestudeerden en promovendi vier maanden lang aan de slag om vernieuwende en praktische oplossingen voor dit maatschappelijke vraagstuk te vinden. Tijdens de oriëntatie- en analysefase werken zij aan deelvragen op het gebied van wonen, werken, eten/drinken en andere vormen van consumeren.

De DenkTankers proberen bijvoorbeeld te beantwoorden hoe nieuwe business- en financieringsmodellen eruit zien om een circulair systeem optimaal te laten functioneren? Wat ervoor nodig is om succesvolle circulaire initiatieven beter op te schalen? Of wat een circulaire economie voor de arbeidsmarkt betekent?

Concrete oplossingen
Daarna ontwikkelen de jonge academici concrete oplossingen die de circulaire metropool sneller dichterbij brengen. Zij worden daarbij geholpen door experts uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfsleven. Deze oplossingen presenteren zij komende december.

De DenkTankers worden vervolgens gestimuleerd om de door hen bedachte oplossingen ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen, bijvoorbeeld door het starten van een nieuwe onderneming.

 

Circulaire economie

Een circulaire economie is een economisch systeem dat is gebaseerd op het minimaliseren van grondstofgebruik door hergebruik van producten, onderdelen en hoogwaardige grondstoffen. Het is een systeem van gesloten kringlopen waarin producten hun waarde zo min mogelijk verliezen (reduce, reuse, recycle), hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.

Nationale DenkTank 2018
Eva Bik - DenkTank 2017 - Goldschmeding Foundation
Eva Bik Directeur Stichting Nationale DenkTank