Jongeren, werk en hoop

Op weg naar een toekomst die werkt

In het project ‘Jongeren, werk en hoop’ wordt onderzocht of en hoe het mogelijk is meer laagopgeleide jongeren aan het werk te helpen. Naast de thuissituatie van jongeren, de verhoudingen in de maatschappij en hun gevoel van acceptatie in de samenleving, is het van belang om hun fundament in het leven te stutten met goede vaardigheden, nuttige ervaringen en een stevige mentaliteit.

 

 

Jeugdwerkloosheid is een probleem dat geen eenduidige oorzaak kent en waar dus ook geen eenduidige oplossing voor bestaat. Vele betrokkenen zetten zich vaak al lange tijd in om jongeren op weg te helpen naar een toekomst die werkt. Binnen dit project worden betrokkenen uitgenodigd om met elkaar de handen in één te slaan en samen te bepalen waar en op welke manier deze jongeren te verbinden met kansen waarop zij hun toekomst kunnen bouwen.

 

Diner Pensant

 

In een vijftal ‘Diners Pensants’ zal een groep professionals bij elkaar om tafel zitten om het probleem vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en te bepalen welke actie gewenst is, dan wel over welke hypotheses er door middel van wetenschappelijk onderzoek eerst meer helderheid moet komen. Het eerste Diner Pensant vond plaats eind juni 2016.  Naar aanleiding van deze bijeenkomst is een vijftal thema’s geformuleerd waar tijdens de komende bijeenkomsten dieper op in wordt gegaan. Op basis van de gesprekken tijdens de komende bijeenkomsten wordt bepaald welke actie een logisch gevolg zou zijn.

Is er een tekort aan kansen?
Hoe kunnen we die samen creëren?

De thema’s die tijdens het eerste Diner Pensant zijn benoemd om verder te verdiepen, zijn ‘Aandacht’, ‘Kansen’, ‘Verbinding’, ‘Vaardigheden’ en ‘Dromen’. Aandacht hebben voor iemand betekent iemand op sleeptouw nemen en je kennis, netwerk en ervaring delen. Er zijn veel jongeren die er niet vanzelf komen. Om hen perspectief op werk te geven, is aandacht van groot belang. Kansen gaan in de eerste plaats over het oefenen van vaardigheden en het in praktijk brengen van kennis. Belangrijke vraag hierbij is: is er een tekort aan kansen, of lukt het sommige jongeren niet om de kansen te grijpen? Ofwel: zit het probleem in het aanbod, of in de vraag?

Verbinding betekent verbondenheid tussen mensen, het erkennen van cultuurverschillen en erkennen dat niemand van ons vrij is van vooroordeel. Wat vergt het om een steeds diverser wordende groep jongeren effectief een steuntje in de rug te geven? Vaardigheden hebben jongeren nodig om mee te kunnen komen op de arbeidsmarkt. Er is een schrikbarend grote groep die onvoldoende kan lezen en schrijven. Daarnaast worden concentratie, discipline, omgaan met autoriteit en sociale vaardigheden genoemd. Dromen gaat over het ontdekken van talenten en aanwakkeren van het geloof van jongeren in zichzelf en hun eigen kunnen. Het geven van aandacht, het bieden van kansen en het onderkennen van de bestaande verschillen, helpen jongeren verder om überhaupt te kunnen dromen.

 

Het geven van aandacht en het bieden van kansen helpt jongeren verder om te kunnen dromen

 

The economist: How to make a good teacher?

Aandacht

Aandacht wordt gegeven van persoon tot persoon.  Het onderwijs biedt hiervoor bij uitstek gelegenheid. Maar hebben docenten voldoende tijd en vaardigheid om ‘moeilijke’ leerlingen te herkennen, ze een zetje en de benodigde begeleiding te geven? Kunnen naast de docenten ook anderen helpen om aandacht te versterken, de ouders, sportbegeleiders of uit onverwachte hoek?

Kansen

Het is een bekende klacht van jongeren dat ze tegenwoordig al blij mogen zijn als ze een slecht betaalde stage kunnen doen. Vaste contracten worden niet meer gegeven. Is de samenleving doorgeslagen? Moeten we de ruimte hiervoor misschien vergroten met regelingen en voorzieningen waar jongeren meer houvast aan kunnen ontlenen?

Verbindingen

Het thema verbinding staat centraal tussen de andere thema’s. Verbinding gaat bijvoorbeeld over het verbinden van dromen met kansen of van aandacht met vaardigheden. Om een stage of een vergelijkbare werkervaring te regelen heb je een netwerk nodig. Een relevant netwerk doe je vaak juist op als je ergens stage loopt. Daarom is het van groot belang dat bestaande netwerken open gaan en open staan voor jongeren.

Vaardigheden

Sociale vaardigheden worden in een tijdperk van voortschrijdende automatisering en digitalisering alleen maar belangrijker. De uitdaging ligt voor een belangrijk deel in de overdracht en ontwikkeling van sociale vaardigheden om vruchtbaar te kunnen samenwerken in hedendaagse en toekomstige arbeidssituaties.

Dromen

Aangespoord worden om na te denken over de toekomst, op basis van de vraag ‘Wat wil jij nu echt?’, is een cruciale eerste stap op weg naar werk. Het actief nadenken over deze vraag is bovendien een oefening om het zelfrespect van jongeren te vergroten.

In dit project wil de Goldschmeding Foundation een platform vormen om te onderzoeken of en hoe we jongeren beter aansluiting kunnen laten vinden bij de arbeidsmarkt en daarmee bij de samenleving als geheel. Het platform bestaat uit drie groepen: doeners, denkers en onderzoekers.

De ‘denk-groep’ vormt het hart van het platform. De denk-groep bestaat uit mensen met ervaring in het veld, zoals iemand voor de klas, een jonge ambtenaar, een oud minister en een onderzoeksjournalist. De ‘onderzoeks-groep’ zal nog verder vormgegeven worden en zal de hypotheses van de denk-groep gaan toetsen. Ook zullen zij een kennisbank aan leggen van literatuur en statistiek. Hierin werken zij samen met het kenniscentrum van het Ministerie van OCW en verschillende hoogleraren van diverse Universiteiten en Hogescholen. Uit de ‘doe-groep’ komt de actie. Deze groep bestaat uit projectmedewerkers die dagelijks betrokken zijn met kansarme jongeren. Deze groep varieert van Stichting Lezen en Schrijven tot Giving Back en van Jinc tot Nederland Cares.

Middels dit project wil de Golschmeding Foundation deze initiatieven verder helpen. De initiatieven zullen allianties vormen om samen projecten op te pakken. Door de verbinding tussen reeds bestaande initiatieven in een gezamenlijk platform, wordt iedereen sterker en hebben wij de hoop om samen werkelijk verschil te gaan maken voor de jongeren.

 

Ruben van Zwieten - Goldschmeding Foundation
Ruben van Zwieten Initiatiefnemer van De Nieuwe Poort en adviseur bij de Goldschmeding Foundation