ERGO V

Economie, Religie, Governance & Organisatie

ERGO is een jaarlijkse conferentie waarin verbindingen gelegd worden tussen economie, governance en organisatie enerzijds en religie, filosofie en geluk anderzijds. ERGO brengt ontmoetingen tot stand tussen wetenschappers die in verschillende onderzoeksgebieden en met verschillende methoden werken. Daarnaast is er aandacht voor de beroepspraktijk, waarin het wetenschappelijk denken in werkelijk handelen wordt omgezet. Vandaar dat ook politici, bestuurders en ondernemers tot de genodigden behoren. De toenemende (hyper)specialisaties binnen vakgebieden en functies maakt de ontmoeting tussen disciplines alsmede die tussen theorie en praktijk verrijkend voor alle participanten.

 

“Op de snijvlakken van verschillende disciplines liggen de oplossingen voor actuele vraagstukken verborgen”

 

Lans Bovenberg tijdens ERGO III, 2015

 

De geestelijk vaders van ERGO zijn economen Harry Commandeur en Lans Bovenberg en theoloog Paul van Geest. Deze wetenschappers zoeken de verbinding tussen verschillende disciplines. Ze herkennen de kracht en schoonheid van hun eigen discipline en beseffen tegelijkertijd dat deze tijd vraagt om input vanuit andere disciplines om te kunnen bijdragen aan de oplossing van actuele problemen. Juist op het snijvlak van verschillende disciplines ligt goud verborgen dat door de fragmentatie van de wetenschappen nu nog verborgen blijft.

De meerwaarde die Commandeur, Bovenberg en Van Geest ervoeren van de uitwisselingen van inzichten uit economie en theologie resulteerde in de organisatie van het eerste ERGO symposium waarin koppels van theologen en economen hun licht lieten schijnen op vier kernthema’s: schuld, vertrouwen, liefde en geluk. Inmiddels heeft het symposium al vier keer plaatsgevonden op de Clipper Amsterdam. ERGO heeft ruimte gegeven aan een discussie op hoog niveau en die aan de basis stond van verschillende projecten en programma’s die de Goldschmeding Foundation nu ondersteunt.

 

Onderzoek ‘Van machtswellust naar liefde in de economie’ – Dr. Roshnee Ossewaarde-Lowtoo

'Liefde kan de markt redden' Monic Slingerland - Trouw, 17 september 2015

ERGO III

In 2015 was het onderwerp Liefde en Geluk: wat betekent liefde voor de economie? Er is gesproken over vertrouwen en relaties tussen bedrijven en klanten en over onderwerpen zoals moreel leiderschap en hervormingen in de financiële sector.

ERGO IV

In 2016 stonden de thema’s Hoop en Arbeid centraal. De lezingen concentreerden zich op de wisselwerking tussen de groei in vertrouwen en de totstandkoming van een gezonde arbeidsmarkt.

ERGO V

In 2017 ligt de focus op Organiseren, Vertrouwen en Leiderschap. Lezingen gaan over vertrouwen in de financiële sector, vertrouwen in de wetenschap en vertrouwen in de kerk. Maar ook over op het eerste gezicht tegenstrijdigheden zoals geld en geloof en onzekerheid en leiderschap.

Liefde is de drijvende kracht achter de organisatie van onze economie en samenleving

In oktober 2017 zal het ERGO symposium voor de vijfde keer plaatsvinden met als onderwerp ‘Organiseren, vertrouwen en leiderschap’. Ook nu weer zijn staan er interessante lezingen op het programma en dit keer zijn er buitenlandse sprekers bij betrokken. Er is ruimte voor praktijkverhalen, interviews, reflectie en persoonlijke ontmoeting. Onder dagvoorzitterschap van Yvonne Zonderop benaderen op de eerste dag een aantal sprekers het begrip vertrouwen vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken. De volgende ochtend komt, onder voorzitterschap van Govert Buijs, de praktijk van vertrouwen en leiderschap in een aantal maatschappelijke sectoren aan de orde. Het middagdeel van deze tweede dag zullen, onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende, buitenlandse sprekers hun visie op vertrouwen presenteren.

 

Govert Buijs tijdens ERGO IV, 2016