Circle Cities Dashboard

Meten en voorspellen van de werkgelegenheid in circulaire steden

De circulaire economie is een economisch systeem waarin kringlopen van grondstoffen en producten zijn gesloten. Het systeem vervangt daarmee de lineaire economie waarbij grondstoffen aan de aarde worden onttrokken, tot product worden vervaardigd en aan het einde van hun levensduur verbrand worden of op de stortplaats terechtkomen. Door circulair te worden blijft de economie binnen de grenzen van de planeet.

 

De circulaire economie betekent een verschuiving in de manier waarop we denken, maken en handelen. Het vereist een systeembenadering en beïnvloedt hoe businessmodellen, bestuur, recht, logistiek, huisvesting, landbouw, enzovoorts worden georganiseerd en gestructureerd.

De circulaire economie is een systeem waarin:
1.  Materiaalstromen efficiënt beheerd en gerecycleerd worden
2.  Producten volledig op hernieuwbare energie functioneren
3.  Ons handelen geen negatieve effecten heeft op elkaar en het ecosysteem

In dit project werken Circle Economy en het Erasmus Research Institute for Happiness Economics (Ehero) aan het meten van de werkgelegenheid van de circulaire economie. Meetbaarheid helpt overheden en bedrijven om praktische circulaire oplossingen te identificeren. De twee organisaties werken daartoe aan een dashboard die door steden gebruikt kan worden om het niveau van circulariteit te meten. De Circle Cities Dashboard moet andere steden en regio’s ertoe aanzetten om circulaire strategieën te leren kennen en met elkaar te delen.

In de eerste fase van dit project is de definitie van een circulaire baan bepaald en is een methodologie ontwikkeld dat het aantal circulaire banen in en rondom steden meet. De methode geeft beleidsmakers praktische handvatten om circulaire werkgelegenheid te meten en te monitoren zodat zij op een effectieve manier het aantal circulaire banen kunnen stimuleren. De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat 8,1% van de banen in Nederland circulair zijn.

In de lopende tweede fase van het project werken Circle Economy en Ehero aan een methode om het toekomstige aantal banen in de circulaire economie te bepalen, en in kaart te brengen aan welk soort banen een tekort dreigt te ontstaan in deze duurzame economie. Daarmee kunnen steden nog effectiever aankoersen op een volledige circulaire economie.

Wil je meer weten over wat Circle Economy doet voor steden?
Circular Cities Program

Circle Cities Dashboard

Concreet richt dit project zich op de impact van de circulaire economie op de werkgelegenheid. Het uiteindelijke doel is het Circle Cities Dashboard. Dit instrument helpt steden inzicht te krijgen in de mate van circulariteit van hun stad en laat hen ontdekken hoe het inzetten van verschillende circulaire strategieën de kwaliteit van leven voor inwoners verbetert.

Circle Cities Programma

Het Circle Cities program helpt steden over de hele wereld circulaire kansen te identificeren en in de praktijk te brengen. Het programma voorziet steden van een circulair stappenplan ter bevordering van de kwaliteit van het leven van hun burgers en een positieve impact op het milieu.

Van kennis naar actie

Voor meer kennis over hoe de werkgelegenheid er in een circulaire stad uitziet zal dit project samenwerken met steden, bedrijven, nationale overheden en maatschappelijke organisaties. Doel is vervolgens om deze kennis en inzichten breed in te zetten in andere steden. Niet alleen om werknemers te ondersteunen in eventuele nieuwe vaardigheden die zij in de circulaire economie nodig hebben, maar ook om bedrijven en overheden de voordelen van een circulaire economie te laten inzien.

Annerieke-CircularEconomy-GoldschmedingFoundation
Annerieke Douma Director of Program and Business Development bij Circular Economy