Circle Cities Dashboard

Voorspellen en meten van de werkgelegenheid in circular cities

De circulaire economie richt zich op het creëren van een zelfhelend economisch systeem. Door grondstof en product cycli te sluiten zorgt de circulaire economie voor economische groei binnen de grenzen van onze planeet. Het concept vervangt daarmee het lineaire systeem, waarbij grondstoffen van de aarde worden onttrokken, tot product worden vervaardigd en verbrand worden of op de stortplaats terecht komen aan het eind van hun levensduur.

Implementing the circular economy is as much about people as it is about resources and sustainability

 

 

De circulaire economie betekent een verschuiving in de manier waarop we denken, maken en handelen. Het vereist systeem benadering en beïnvloedt hoe business modellen, bestuur, recht, logistiek, huisvesting, landbouw, enz. worden georganiseerd en gestructureerd.

De circulaire economie is een systeem waarin:

1.  Materiaalstromen efficiënt beheerd en gerecycleerd worden
2.  Producten volledig op hernieuwbare energie functioneren
3.  Ons handelen geen negatieve effecten heeft op elkaar en het ecosysteem

Circle Economy werkt aan het meten van de impact van de circulaire economie. Meetbaarheid helpt overheden, bedrijven en mensen praktische circulaire oplossingen te identificeren. Circle Economy ontwikkelt een dashboard die door steden gebruikt kan worden om het niveau van circulariteit te meten en te communiceren in een bepaalde regio. De Circle Cities Dashboard zet andere regio’s ertoe aan om circulaire strategieën te leren en te delen om zo hoog mogelijk te scoren op circulariteit.

Verschillende studies hebben gesuggereerd dat de circulaire economie wereldwijd banen oplevert. We gaan er vanuit dat dit klopt, echter dienen we eerst nauwkeurig te begrijpen hoe de circulaire economie de arbeidsmarkt beïnvloed. Daarom werken Circle Economy en de Erasmus Happiness Economics Research Organization van de Erasmus Universiteit Rotterdam samen om de relatie tussen de circulaire economie en werkgelegenheid met precisie in kaart te brengen. Het doel is om aanbevelingen te doen over hoe bedrijven en overheden circulaire werkgelegenheid kunnen stimuleren in de toekomst.

 

Wil je meer weten over wat Circle Economy doet voor steden?
Circular Cities Program

Circle Cities Dashboard

Het Circle Cities Dashboard helpt gebruikers inzicht te krijgen in de circulariteit van hun stad en laat hen ontdekken hoe het inzetten van verschillende circulaire strategieën de kwaliteit van leven voor inwoners verbetert. Concreet richt het project zich op de impact van circulariteit op werkgelegenheid en het vertalen van deze impact naar een online dashboard.

Circle Cities Program

Het Cities program helpt steden over de hele wereld circulaire kansen te identificeren en in de praktijk te brengen. Het programma voorziet steden van een circulair stappenplan ter bevordering van de kwaliteit van het leven van hun burgers en een positieve impact op het milieu. In 2016 zal Circle Economy de impact op werkgelegenheid in minimaal één stad meten en real-life feedback op deze metingen genereren.

Measuring circular jobs

De verwachting is dat er in een circulaire economie veel banen gecreëerd worden. Er is echter meer onderzoek nodig om te begrijpen wat een ‘circulaire baan’ is en in welke sectoren deze zullen ontstaan. Misschien zijn er juist specifieke vaardigheden die werknemers nodig hebben? Het meten van de werkgelegenheid is het doel van dit project. Circle Economy werkt hierin nauw samen met de Erasmus Happiness Economics Research Organization aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Knowledge into Action

Met meer kennis over hoe de werkgelegenheid er in een circulaire stad echt uit ziet, zal dit project samenwerken met steden, bedrijven, nationale overheden en maatschappelijke organisaties om ervoor te zorgen dat deze inzichten ingezet kunnen worden. Niet alleen om burgers te ondersteunen in eventueel benodigde vaardigheden, maar ook om bedrijven en overheden om de voordelen te laten zien van een circulaire economie.