Business indicators

Is een economische recessie voorspelbaar?

In de afgelopen decennia hebben grote onevenwichtigheden in de ontwikkeling van de economie zich voorgedaan. Voorbeelden zijn het optreden van luchtbellen op bijvoorbeeld huizenmarkten, ontwikkeling van de prijzen op grondstoffenmarkten, en schokken in aandelenprijzen. Uit een oogpunt van een stabiele welvaartsontwikkeling kleven daaraan grote nadelen: luchtbellen leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen en als gevolg van crises en recessies krijgen huishoudens te maken met werkloosheid en de daaraan verbonden inkomenseffecten en speculatie. Aan het accuraat voorspellen en zo mogelijk ook daardoor beter beheersen van economische instabiliteit is dus een groot maatschappelijk belang verbonden.

 

 

Het project Conjunctuur – Business Indicators, dat is uitgevoerd door Erasmus Quantitative Intelligence B.V. (EQI) en afgerond is in juli 2017, had als ambitie het mogelijk te maken conjunctuurverschijnselen te voorspellen, er op in te spelen én te beheersen. Conjunctuurverschijnselen zoals recessies, expansies, milde groei maar ook luchtbellen, worden veroorzaakt door zowel interne factoren als externe factoren. De interne factoren komen voort uit het menselijk gedrag. Denk hierbij als voorbeeld aan de ontwikkeling van de huizenprijzen; regelmatig ontstaan prijsstijgingen totdat de bel weer barst en een periode van langdurige prijserosie optreedt. Externe factoren zijn bijvoorbeeld natuurrampen, terreuraanslagen en veranderingen in belastingstelsels.

Binnen het project is onderzoek gedaan naar indicatoren die ons bijvoorbeeld kunnen helpen om een aankomende crises te herkennen of onze economie weerbaarder te maken tegen externe invloeden. Daarnaast is een antwoord gegeven op vragen van het bedrijfsleven én gezinnen.

Conjunctuurverschijnselen in beeld
Grafieken

Economie deze week?

Hoe staat de economie er deze week voor? En wat is de verwachting voor de week erna? Iedereen kan direct buiten zien wat voor weer het ‘nu’ is, maar met de economie is dat lastiger. Sterker nog, het CBS heeft pas na 45 dagen een schatting van de economie ‘nu’. De te ontwikkelen indicatoren binnen dit project geven een real time inzicht in wat er gebeurt.

Nu investeren?

Is dit een goed moment om een huis te kopen? Of om een investering te doen in technologie of Research & Development? Gerichte business indicatoren op sector niveau geven het antwoord op vragen waar vrijwel iedereen mee te maken heeft.

Extra personeel werven?

Is het verstandig om in de komende weken extra tijdelijk personeel te werven? Het aantrekken van extra personeel is niet zonder risico. Business indicatoren helpen bij het nemen van dergelijke lastige beslissingen.

Vooravond van een breuk?

Hoe bestendig is de huidige trend? Zal de economie aantrekken of staan we op de vooravond van een trendbreuk? Het is goed om economische schokken tijdig te signaleren om schade te beperken. De business indicatoren die worden ontwikkeld binnen dit project richten zich er in het bijzonder op oververhitte markten te herkennen en tijdig de momenten te voorspellen waarop luchtbellen leeg zullen lopen.

Om bovenstaande vragen te beantwoorden is het project Conjunctuur – Business Indicators opgezet. Dit project had als doel om real-time indicatoren te ontwikkelen die enerzijds tijdig op de gevaren van ‘oververhitting’ van deelmarkten kunnen duiden en anderzijds indiceren wanneer een kansrijke periode van evenwichtige groei aanstaande is.

Deze indicatoren worden in de toekomst via het internet en televisie beschikbaar gesteld aan een groot publiek. Door deze snelle informatieverstrekking wordt het voor beslissers eenvoudiger gemaakt om besluiten te nemen. Of het nu gaat om het kopen van een woning, of je wel of niet moet beleggen (particulier of institutioneel) of als het betrekking heeft op beleid te maken of wijzigen.

Het programma ‘Business Indicators’ is uitgevoerd door Erasmus Q-Intelligence van de Erasmus Universiteit, onder  leiding  van  prof.  dr.  Philip  Hans Franses. Hij  is  de  voorzitter  van  de  groep  van  dragende  hoogleraren:  prof.  dr. Dick van Dijk, prof. dr. Dennis Fok en prof. dr. Bert de Groot. Projectmedewerkers waren dr. Kristiaan Glorie en dr. Koen Bel.

De business indicatoren zijn door de econometristen van EQI van de Erasmus Universiteit onderzocht en ontwikkeld. Het programma Business Indicators in in juli 2017 afgerond met een presentatie van de eindresultaten van het onderzoek die via onderstaande links zijn te raadplegen. In november 2017 is een publicatie verschenen in ESB Groei & Conjunctuur: ‘Evaluatie van de EICIE-kwartaalindicator voor het Nederlandse bbp’. Voor de achterliggende rapportages kunt u contact opnemen met de heer Kristiaan Glorie: glorie@ese.eur.nl.

 

 

Meer info?
prof. dr. Philip Hans Franses Hoogleraar Econometrie/marketing research Erasmus School of Economics