Privacy Verklaring

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie hecht groot belang aan de privacy van uw gegevens.

Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle internetsites/websites van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie, waaronder www.goldschmedingfoundation.org

Door onze website te bezoeken en/of de op of – voor zover zulks is toegestaan – via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart U zich akkoord met (het bepaalde in) deze Privacy verklaring.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de (eventuele) voorwaarden van specifieke programma’s, projecten en/of activiteiten enerzijds en deze Privacy verklaring anderzijds, prevaleren – indien aanwezig – de voorwaarden van de specifieke programma’s, projecten en/of activiteiten boven deze Privacy verklaring.

Persoonsgegevens

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie hecht groot belang aan Uw privacy en de bescherming van Uw gegevens. Wij houden ons aan de privacyregels zoals deze vastgelegd zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige terzake toepasselijke regelgeving.

De persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het invullen van het contactformulier en/of het aanmelden voor activiteiten worden uitsluitend gebruikt om U van dienst te kunnen zijn. De gegevens die U verstrekt aan de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie worden niet openbaar gemaakt en niet verstrekt aan derden. Uw gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens.

Uitsluitend met Uw uitdrukkelijke toestemming kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

U kunt ons steeds verzoeken Uw door ons beheerde gegevens in te zien, deze te (laten) wijzigen of deze te (laten) verwijderen.

Heeft u nog vragen over uw privacy, dan kunt u contact opnemen via e-mail: info@goldschmedingfoundation.org.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om de aantallen bezoekers bij te houden en rapportages te krijgen over de manier waarop onze bezoekers van de website gebruikmaken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Sociale media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door AddThis. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

Leest U de Privacy verklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Internetsites van derden

Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links zijn weergegeven op de website(s) van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie.

Wijziging Privacy verklaring

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie behoudt zich steeds het recht voor deze Privacy verklaring te wijzigen. De gewijzigde Privacy verklaring wordt alsdan op deze website gepubliceerd. Wij doen hiervan geen persoonlijke  aankondiging. Wij adviseren U met enige regelmaat  na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Privacy verklaring, is gewijzigd.

Toepasselijk recht & forumkeuze

Op deze internetsite en onderhavige Privacy verklaring is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Privacy verklaring zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie is een (handels)naam van de Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie. De Goldschmeding Stichting voor Mens, Werk en Economie heeft haar statutaire zetel in de gemeente Laren (Noord-Holland) en is geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63341034.