Presentatie resultaten programma Business Indicators

Het programma Business Indicators is afgesloten met een presentatie van de onderzoeksresultaten, georganiseerd door Erasmus Q-Intelligence in Rotterdam. Dit programma is in het najaar van 2015 gestart en richtte zich op de te gebruiken methoden en technieken om economische instabiliteit zo accuraat mogelijk te voorspellen.

 

 

Na de opening door supervisor prof. dr. Frank van der Duyn Schouten, hebben programmaleider prof. dr. Philip Hans Franses en dr. Kristiaan Glorie een overzicht gegeven van de bereikte onderzoeksresultaten.

Er is een nieuwe indicator opgesteld voor het meten en voorspellen van de Nederlandse economie. Het programma Business Indicators bestond uit zes deelstudies naar onder andere de betrouwbaarheid van de Econometric Institute Current Indicator of the Economy (EICIE) en hoe deze indicator verbeterd kan worden. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een nieuwe samengestelde indicator voor de Nederlandse BBP groei. Hiervoor is binnen dit programma vooronderzoek gedaan naar verschillende toe te passen methoden, zoals machine learning, webscraping en gevoeligheids- en doorlooptijd analyses.

De EICIE is gebaseerd op het aantal werkenden bij Randstad voor een huidig beeld van de economie en is een ‘trail and error’ systeem. Conclusie van het onderzoek was dat de EICIE goed werkt, maar kan worden verbeterd op verschillende manieren, zoals het gebruiken van andere modellen en variabelen. Het grote voordeel van deze indicator is dat deze zeer actuele informatie beschikbaar stelt en zelfs voorspellingen kan doen. In tegenstelling tot de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek die pas na enkele maanden beschikbaar zijn.

 

 

Franses ziet voorval veel potentie in het werken met Google Trends, wat inzicht geeft in de actuele trends in zoekacties en een bron vormt voor informatie over wat mensen interesseert. In de toekomst worden deze methodieken gecombineerd voor de ontwikkeling van een nieuwe indicator voor het voorspellen van het BBP, die ook toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek.