Over de stichting

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. Dit vanuit de overtuiging dat er een betere wereld ontstaat als mensen en organisaties handelen vanuit het fundamentele uitgangspunt dat je een ander verder wilt helpen. De Foundation wil hiertoe een bijdrage leveren door projecten te ondersteunen die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens, Werk en Economie. De werkwijze van de foundation is dat ze zelf actief projecten benadert en selecteert.

Bekijk hier het jaarverslag 2016: “Eén jaar op weg!”

De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie is genoemd naar de initiatiefnemer en oprichter Frits Goldschmeding. De Foundation heeft de ANBI-status en heeft als doel een betere wereld te initiëren door te denken vanuit het belang van de ander. Dit vanuit de overtuiging dat er een betere wereld ontstaat als mensen en organisaties handelen vanuit het fundamentele uitgangspunt dat je een ander verder wilt helpen. De Foundation wil hiertoe een bijdrage leveren door projecten te ondersteunen die inspelen op belangrijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Mens, Werk en Economie. De Goldschmeding Foundation steunt initiatieven die excellent wetenschappelijk zijn onderbouwd en een blijvende maatschappelijke impact hebben. De werkwijze van de foundation is dat ze zelf actief projecten benadert en selecteert.

‘In de Goldschmeding Foundation staat
de Liefde of “Agapè” centraal’

In de Goldschmeding Foundation staat de Liefde of “Agapè” centraal. Zij vormt het bindend principe om te handelen vanuit het belang van de ander. Door je te verplaatsen in de ander en te denken vanuit het belang van de ander, kom je tot een mooiere samenleving. De werkwoorden in deze menselijke relatie zijn kennen, dienen en vertrouwen. De Goldschmeding Foundation steunt initiatieven die blijvende impact hebben en excellent wetenschappelijk zijn onderbouwd: “Society Impact & Research Excellence”.

 

 

Missie & Visie

Wij geloven in de Liefde, ‘Agapè’, als drager van een mooiere samenleving. Daarom steunen wij tot in de lengte van dagen initiatieven die hier aan bijdragen binnen de driehoek mens, werk en economie. Arbeid kan een rol spelen bij een zinvolle invulling van het leven. Ook de mens zelf en de wijze waarop we met elkaar omgaan zijn van invloed op een waardevol en mooi leven. Uiteindelijk vormen relaties en aandacht voor elkaar de basis voor een duurzame economische ontwikkeling en een betere wereld. 

Onze uitgangspunten

1

Kennen, dienen en vertrouwen vormen de uitwerking van het ethisch aspect der dingen waarin liefde een rol speelt

2

De onderneming wordt gezien als samenwerkingsverband waarin de simultane belangenbehartiging van direct en indirect betrokkenen de continuïteit van de onderneming waarborgen

3

Ondanks de menselijke onvolmaaktheid wordt van betrokkenen verwacht dat zij in hun handelen streven naar perfectie

100 jarig plan

‘Onze droom is een wereld waarin liefde voor de ander telt’

Wij realiseren ons dat onze droom niet gemakkelijk te verwezenlijken is, zeker niet op korte termijn. De Goldschmeding Foundation is derhalve opgericht met een 100-jarig perspectief, we werken terug vanuit het verwezenlijken van onze droom. Ook hierin streven we naar perfectie! Hoewel de perfecte samenleving niet bestaat, ontslaat ons dat niet van de plicht hier naar te streven.

‘Vanuit het 100-jarig perspectief
werken we terug’

Vanuit het 100-jarig perspectief werken we terug. We stellen ons de vraag wat de consequenties zijn van onze missie en visie voor het jaar 2115. Onze tijdsbalk is geinspireerd vanuit het denken in drie generaties. De projecten en programma’s  die nu geïnitieerd worden zullen consequenties hebben op verschillende momenten in onze tijdbalk. We gaan ervan uit dat onze drie basisprincipes 1. kennen, dienen, vertrouwen 2. simultane belangenbehartiging 3. streven naar perfectie door de hele tijdbalk verweven worden en ook na honderd jaar binnen de Goldschmeding Foundation als inspiratiebron nog fier overeind staan.

  1. Agapè vormt de basis voor besluitvorming op alle niveaus. De droom van de Goldschmeding Foundation, een economie gebaseerd op Liefde voor de ander, is gerealiseerd!

  2. De Goldschmeding Foundation is een internationaal platform voor toonaangevende wetenschappers, beleidsbeslissers en bedrijven. De ideeën op het gebied van Mens, Werk en Economie staan voor iedereen ter beschikking.

  3. Mainstream Economie gaat over liefde & geluk, verstandig kiezen en het kunnen aangaan en onderhouden van betekenisvolle relaties. De homo economicus is in het economie onderwijs vervangen door de homo sapiens

  4. Bij de honderdste verjaardag van onze oprichter draait het vliegwiel van de Goldschmeding Foundation in het binnen- en buitenland op volle toeren!

  5. De programma's, projecten en publicaties van de Goldschmeding Foundation maken het verschil, ze inspireren beleidsbeslissers bij overheden, bedrijven en wetenschappen.

  6. De combinatie van wetenschappelijke excellentie én maatschappelijke impact vormen de sleutel tot verstandig investeren, innoveren en inspireren.

  7. Oprichting Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie

Deel onze tijdlijn via social media