“Creëer je eigen donutbedrijf voor de jeugd”

Jeugdwerkloosheidsonderzoeker Fabian Dekker geeft ons een kijkje in zijn vakgebied. Wat gaat er goed? Wat gaat er mis? En misschien nog wel het belangrijkste: hoe veranderen we het?

Nederland kent de minst inclusieve arbeidsmarkt van Europa. Nergens zijn de verschillen in participatiecijfers tussen mensen mét een beperking en mensen zónder handicap zo groot als in Nederland. Dit blijkt uit cijfers van het UWV van vorig jaar. Ook het zogenaamde 125.000-banenplan voor arbeidsbeperkten komt maar mondjesmaat van de grond, en dan in het bijzonder bij de overheid. Natuurlijk zetten beleidsmakers alles in het werk om banen te scheppen, ook voor jongeren met een beperking. Maar wordt er wel aan de juiste knoppen gedraaid?

“Kom in beweging en creëer je eigen donutbedrijf voor de jeugd”

Ik moet steeds vaker denken aan het (inmiddels beroemde) boek ‘De donuteconomie’ van Kate Raworth. Met dit boek wil Raworth lezers hun bewustzijn vergroten dat economische groei vroeg of laat gaat stuiten op ecologische grenzen. Wat volgens de Britse econome nodig is zijn bedrijven die het milieu niet als kostenpost beschouwen maar in plaats daarvan werk maken van een circulair economisch model, waarbij zij nieuwe vormen van waarde nastreven.

Eenzelfde gedachtegang geldt voor de arbeidsmarkt. We hebben bedrijven nodig die hun maatschappelijke aandeel leveren door in te zetten op inclusiviteit van mensen met een afstand tot werk, al dan niet vanuit het oogpunt van hun corporate social responsibility.

“En wat levert het me op?”, vragen deze bedrijven zich dan wellicht af? Wel, dat is simpel. Los van de voor de hand liggende moreel-ethische motieven laat onderzoek zien dat diversiteit op de werkvloer werkt. Nieuwe ideeën worden sneller uitgewisseld, sociaal kapitaal komt tot wasdom en, mits goed aangestuurd door het management, blijkt uiteindelijk uit het algehele bedrijfspresteren: het loont! Dus ik zou zeggen: enthousiasmeer je collega’s, kom in beweging en creëer je eigen donutbedrijf voor de jeugd!

 

Fabian Dekker is als arbeidssocioloog en onderzoeker betrokken bij het platform Jongeren, Werk en Hoop dat gesteund wordt door de Goldschmeding Foundation. Met dit platform wil De Nieuwe Poort een duurzame oplossing vinden voor jeugdwerkloosheid in Nederland.