Nederland niet erg hoopvol over toekomst, blijkt uit eerste ‘hoopbarometer’

Wilco Dekker – De Volkskrant

Nederlanders zijn niet erg hoopvol over de toekomst. Gevraagd naar hun hoop en verwachtingen op diverse terreinen wordt gemiddeld een 5,57 gegeven – maar net voldoende. 60 procent geeft een 5 of nog minder. Die lage score is ‘zorgwekkend’.

Dat stellen althans de onderzoekers die maandag de eerste ‘Hoopbarometer’ presenteerden. Volgens de opstellers van de index zijn laag opgeleiden, mensen zonder werk of met een laag inkomen aanzienlijk minder hoopvol dan hoog opgeleiden met een goedbetaalde baan.

Dat is niet verrassend, maar wel riskant, zegt onderzoeksleider Patrick Nullens, hoogleraar systematische theologie aan de Universiteit van Leuven. ‘Juist de mensen die hoop het meest nodig hebben, zijn het minst hoopvol. Bij deze mensen is er groter risico op apathie en cynisme. Ze zijn ook vatbaarder voor populisme.’ (…)

Over de huidige situatie is men tevreden, maar er is angst voor de toekomst

De ondervraagden zijn misschien nog wel te spreken over hun eigen situatie, maar veel minder over de maatschappij. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zag dat fenomeen al eerder. Dat speelt volgens de hooponderzoekers ook mee bij de vraag waarom Nederland wel tot de gelukkigste landen behoort, maar niet tot de meest hoopvolle. (…)