Naschrift ESB Dossier Geluk, Hoop & Liefde

Harry Commandeur – ESB

Generaties economiestudenten, managers en bestuurders zijn opgeleid met het idee van het mensbeeld van de homo economicus. Voor een breder publiek staat ‘de econoom’ gelijk aan eigenbelang, rationaliteit, efficiency, concurrentie, marktwerking (uiteraard zonder moraal), kostenbatenanalyses, kil rekenen in geldtermen en prikkels gebaseerd op materieel gewin. De economische wetenschap wordt niet voor niets ‘the dismal science genoemd’. (…)

De invloed op de economie van sociale en historische condities, alsmede ethische kwesties, zou meer onder ogen moeten worden gezien. Het zou goed zijn om niet alleen te zoeken naar ‘natuurwetten’, maar ook om oog te hebben voor ‘narratives’, verhalen die hout snijden. Het idee is dan ook dat de economische wetenschappen naast de wisselwerking met de bètawetenschappen nu ook de dialoog zoekt met onder­delen van de sociale- en geesteswetenschappen. (…)

Het ESB Dossier laat enkele voorbeelden zien, waar de ‘harde’ economie met de sociale en geesteswetenschappen in onderzoek, onderwijs en valorisatie wordt verbonden. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn er inmiddels twee instituten opgericht die zich bezighouden met economisch onderzoek naar emoties en geluksbeleving (EHERO) en rationaliteit en wijsheid (EIPE). Daarnaast is er het ERGO-initiatief (Economie, Religie, Governance en Organisatie inzake liefde, agape en liefdadigheid) dat mede mogelijk gemaakt is door de Goldschmeding Foundation. (…)

Er gloort een bijzonder mooie toekomst voor een economie die is gebaseerd op een realistische ‘menselijke’ kijk op de wereld. Geluk, hoop en liefde zijn goed voor een economie.