‘Jonge denkers bieden fris perspectief op Nederlandse arbeidsmarkt’

Concrete oplossingen maken arbeidsmarkt inclusiever

De deelnemers van de Nationale DenkTank 2017 presenteerden vandaag in Amsterdam hun eindrapport voor een inclusievere arbeidsmarkt: ‘Perspectief Op Werk’: 10 oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. In dit rapport zetten tweeëntwintig jonge onafhankelijke denkers tien concrete oplossingen uiteen waarmee zij denken de Nederlandse arbeidsmarkt een stuk toegankelijker te maken voor iedereen. De oplossingen van de Nationale DenkTank zijn verfrissend, onafhankelijk, soms controversieel en altijd creatief van aard. Het eindrapport werd digitaal overhandigd aan Willemijn Verloop (directeur Social Enterprise Nederland); Barbara Baarsma (hoogleraar Economie UvA), Minister Wouter Koolmees (minister SZW); Ankie Broekers Knol (voorzitter Eerste Kamer) en Pim van der Feltz (CEO Google NL).

 

Te veel mensen in Nederland doen niet mee op de arbeidsmarkt, ondanks de nijpende krapte

“In Nederland zien we een toenemende krapte op de arbeidsmarkt ontstaan, werkgevers schreeuwen om personeel. Dit terwijl er tegelijkertijd grote groepen in Nederland aan de zijlijn staan, die heel graag willen en kunnen werken maar toch niet aangenomen worden” aldus deelnemer Aida Kidane (25). Twee voorbeelden van de groepen met verminderd baanperspectief zijn jongeren met een arbeidsbeperking en statushouders. Daarnaast zijn er ook twee trends die het perspectief op werk van mensen die zich al op de arbeidsmarkt begeven, drastisch dreigen te veranderen, namelijk de flexibiliseringtrend en de automatiseringstrend. Dit kan en moet anders, zo vinden de deelnemers van de Nationale DenkTank.

 

Met alle betrokken partijen gesproken om tot gedegen oplossingen te komen

De Nationale DenkTank is bedoeld om een brug te slaan tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Om tot gedegen oplossingen te komen gingen de deelnemers in gesprek een breed scala aan betrokken partijen, waaronder vakbonden, ministeries, werknemers, werkgevers (mkb), grote bedrijven, universiteiten en sociale werkplaatsen. Tijdens de hele periode was een bijzondere rol weggelegd voor expertdeelnemers die vanuit hun ervaring en/of expertise weten wat er speelt op de arbeidsmarkt.

 

Tien oplossingen voor de arbeidsmarkt van de toekomst

In het eindrapport doen de deelnemers tien concrete, frisse aanbevelingen om iedereen perspectief op werk te bieden. Deze oplossingen komen in verschillende vormen. Zo wordt er bijvoorbeeld een politiek manifest ingediend, worden nieuwe vormen van taal- en beroepsonderwijs voor nieuwkomers ontwikkeld en wordt (door)leren op de werkvloer in een nieuw jasje gestoken. “Sommige van onze oplossingen schuren een beetje, maar dat is juist het mooie. Ze belichten bestaande problemen vanuit een nieuw perspectief” volgens deelnemer Ties Ammerlaan (23).

“Ik verheug me erop te zien hoe de Nationale DenkTankers hun oplossingen in de praktijk gaan brengen. Met een beetje geluk leven we spoedig in een maatschappij waarin iedereen perspectief heeft op zinvol, zeker werk en alles wat dat biedt”, aldus Bernard ter Haar, directeur-generaal sociale zekerheid en integratie, ministerie van SZW.

Het eindrapport van de Nationale DenkTank 2017 ‘Iedereen perspectief op werk’ is hier te downloaden.