Goldschmeding Foundation publiceert Jaarbericht 2016: “één jaar op weg!”

Na de oprichting van de Goldschmeding Foundation in 2015 beleefden wij in 2016 de lancering en het eerste volledige jaar waarin de stichting operationeel was. Het “Jaarbericht 2016: Eén jaar op weg!” geeft een overzicht van de projecten die de stichting ondersteunt en de nieuwe initiatieven die gestart zijn. Dit is een begin waarin wij op verschillende manieren proberen bij te dragen aan een betere wereld.

In een uitgebreid interview in het Financieele Dagblad en twee filmpjes op onze website heeft Frits Goldschmeding uitgelegd waar het hem om begonnen is: bijdragen aan een betere wereld door projecten te steunen op het gebied van mens, werk en economie. Deze projecten moeten ertoe leiden dat men begrijpt dat er een betere wereld ontstaat wanneer men handelt vanuit het belang van de ander, zonder zichzelf te vergeten, in plaats vanuit louter eigen belang.

“Wij denken dat het anders kan en moet”

Het werk van de Goldschmeding Foundation is belangrijk en urgent. Daarom zet de Goldschmeding Foundation zich onder andere in voor een nieuwe economiemodule in het onderwijs, aandacht voor de grondslagen van het denken over economie en maatschappij, de voorspelbaarheid van economische ontwikkelingen, sociale innovatie, de positie van jongeren op de arbeidsmarkt, de circulaire economie, de hoopbarometer, lange termijnontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het denken over de waardering van werk. We zijn blij dat Frits Goldschmeding ons deze opdracht heeft meegegeven en de middelen die daar voor de lange termijn bij horen.

Wij danken onze medewerkers en partners voor de samenwerking in 2016 en kijken graag vooruit naar de betere wereld waar de foundation haar bijdrage aan wil leveren.