Evaluatie van de EICIE-kwartaalindicator voor het Nederlandse bbp

Philip Hans Franses – ESB Groei & Conjunctuur

De eerste informatie die beschikbaar is over de economische groei van dat moment wordt al 12,5 jaar gegeven door de EICIE. Tijd voor een evaluatie. Hoe doet deze indicator het eigenlijk en kan hij worden verbeterd?

Aangemoedigd door Frits Goldschmeding, oprichter van Randstad, werd eind 2004 de EICIE ontwikkeld. EICIE staat voor Econometric Institute Current Indicator of the Economy, waarbij het woord current cruciaal is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteert de eerste versie van de economische groeicijfers 45 dagen na afloop van een kwartaal, en voor sommigen zou dit wat aan de late kant kunnen zijn. De EICIE voorziet derhalve in een mogelijke behoefte om niet pas na afloop van een kwartaal te weten hoe de economie ervoor stond, maar juist al tijdens het lopende kwartaal. Het is de enige indicator op kwartaalbasis voor het Nederlandse bbp. (…)

Een belangrijke variabele blijkt het consumentenvertrouwen te zijn

In het programma Business Indicators is onderzoek gedaan of er variabelen zouden kunnen zijn, anders dan de werkenden bij Randstad, die een verklarend effect kunnen hebben op de huidige bbp-groei. Ook is onderzocht of de prestaties van het eenvoudige lineaire foutencorrectiemodel wellicht kunnen worden verbeterd door gebruik te maken van machine learning.

In dit artikel in ESB Groei & Conjunctuur publiceert Philip Hans Franses, Decaan en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, de resultaten van dit onderzoek. Al met al is de conclusie dat vooral sentimentvariabelen, vertrouwen van consumenten en producenten, ontwikkelingen in de wereldhandel en rentes in belangrijke mate de EICIE verbeteren. (…) Wanneer de nieuwe variabelen en de nieuwe methoden met elkaar worden gecombineerd, dan ontstaat er een EICIE met een halvering van de voorspelfout.

De conclusies in het kort:

  • De EICIE is een goede indicator voor bbp-kwartaalgroei gebleken, maar het kan beter.
  • Sentimentvariabelen en machine learning-technieken liggen aan de basis van een nog betere indicator.

Voor meer informatie, zie de literatuur in het (hieronder bijgevoegde) artikel in ESB.