Publicaties ‘de veranderende waarde van werk’

De arbeidsmarkt verandert. Flexwerk en deeltijdwerk rukken op. We werken langer door. Steeds meer mensen combineren betaald werk met onbetaalde (zorg)taken. Wat betekent dit alles voor de plaats die werk inneemt in ons leven? Blijft werk primair een bron van...

De arbeidsmarkt verandert. Flexwerk en deeltijdwerk rukken op. We werken langer door. Steeds meer mensen combineren betaald werk met onbetaalde (zorg)taken. Wat betekent dit alles voor de plaats die werk inneemt in ons leven? Blijft werk primair een bron van inkomen (werken om te leven) of is werk essentieel voor ontplooiing en zingeving in een geïndividualiseerde samenleving (leven om te werken)? Staat werk nog wel centraal of moet het steeds meer concurreren met vrije tijd en zorg? Is een vaste baan voor het leven nog het ideaal of willen moderne hoogopgeleide burgers het liefst hun eigen baas zijn? Kortom, hoe waarderen wij werk?

 

De veranderende waarde van werk

De veranderende waarde van werk in de eenentwintigste eeuw was het onderwerp van de Nederlandse ArbeidsmarktDag afgelopen 12 oktober in Utrecht. Het doel van deze dag was om uitwisseling van actuele kennis en inzichten over arbeid tot stand te brengen tussen wetenschap, beleid en praktijk.

Onderzoekers van het project ‘De Waarde van Werk‘ Sabina Stiller, Wieteke Conen en Paul de Beer, verbonden aan het AIAS, spraken op de Nederlandse ArbeidsmarktDag over hun onderzoek naar de veranderende waarde van werk en instellingen rondom werkgelegenheid. Hierin plaatsen zijn ontwikkelingen in Nederland in internationaal perspectief om vergelijking mogelijk te maken. Naar aanleiding van het onderzoek zijn twee publicaties verschenen:

  • ‘The value of work in a changing labour market: a review and research agenda’ –  door Wieteke Conen en Paul de Beer
  • ‘Variation in employment institutions. Comparing the Netherlands to EU and OECD countries’ – door Sabina Stiller en Paul de Beer

Het eerste artikel van Conen en De Beer over veranderingen in de manier waarop mensen waarde hechten aan hun werk, biedt een literatuuroverzicht van onderzoek naar de waarde van werk in geavanceerde economieën sinds de jaren negentig. Zij onderzoeken of en hoe de waarde van werk verschilt tussen landen en hoe de waarderingen in de loop van de tijd zijn geëvolueerd.

Het tweede artikel van Stiller en De Beer over de variatie in arbeidsinstituties, geeft inzicht in patronen in aspecten zoals arbeidsrelaties, arbeidsomstandigheden, verschuivingen in de arbeidsmarkt en de relaties tussen arbeid en zorg. Hierbij maken zij een vergelijking tussen ontwikkelde landen. Beter inzicht in deze patronen en de verschillen tussen landen is nodig omdat ze mogelijk verband houden met verschillen in de waardering van werk.

Beide artikelen zijn te lezen en te downloaden via onderstaande links.

 

Wieteke Conen Sabine Stiller

Wieteke Conen en Sabina Stiller van het project ‘De Waarde van Werk’ en verbonden aan het AIAS, op de Nederlandse Arbeidsmarktdag