Nieuws

Toon mij berichten uit

Jaarbericht 2018: De koers is uitgezet

In het derde volledige jaar van de Goldschmeding Foundation zijn...

Jaarbericht 2017: De projecten komen op stoom

In zijn tweede volledige jaar heeft de Goldschmeding Foundation mooie...

‘Nederlandse werkenden hechten relatief sterk belang aan vrije tijd’

Waarden rondom werk hangen samen met verschillende typen behoeften. De...

Evaluatie van de EICIE-kwartaalindicator voor het Nederlandse bbp

Philip Hans Franses – ESB Groei & Conjunctuur De eerste...

Resultaten Erasmus concurrentie en innovatie monitor

Nederlandse bedrijven investeren weer meer in onderzoek en ontwikkeling  ...

Publicaties ‘de veranderende waarde van werk’

De arbeidsmarkt verandert. Flexwerk en deeltijdwerk rukken op. We werken...

Presentatie resultaten programma Business Indicators

Het project Business Indicators is afgesloten met een presentatie van...

Goldschmeding Foundation publiceert Jaarbericht 2016: “één jaar op weg!”

Na de oprichting van de Goldschmeding Foundation in 2015 beleefden...

Naschrift ESB Dossier Geluk, Hoop & Liefde

Harry Commandeur – ESB Generaties economiestudenten, managers en bestuurders zijn...

Publicatie ESB dossier ‘Emoties als drijfveer’

Op 19 september heeft het tijdschrift Economisch Statistische Berichten een themanummer...

Publicatie van het boek ‘Kennen, dienen, vertrouwen’

‘Kennen, dienen, vertrouwen: naar de bronnen van de Goldschmeding Foundation...