Symposium ‘Alle jongeren aan boord!’

Meer informatie
Locatie
De Nieuwe Poort Rotterdam

Op 4 oktober is het eerste symposium van het Platform Jongeren, Werk en Hoop, getiteld: ‘Alle jongeren aan boord!’. Het inhoudelijk perspectief van het symposium spant zich samen in de onderzoeksvraag of en hoe het mogelijk is meer laagopgeleide jongeren aan het werk te helpen. Jeugdwerkloosheid is een probleem dat geen eenduidige oorzaak kent en waar dus ook geen eenduidige oplossing voor bestaat.

Onder leiding van oud ministers Melkert en Van Bijsterveldt presenteren De Nieuwe Poort de eerste bevindingen van de denk-groep van het platform dat zich nu een jaar over deze vraag buigt.

Journalist en schrijver Casper Thomas reikt de eerste publicatie van het platform uit. Tegelijkertijd is het symposium het startschot voor de doe-groep waarin twintig stichtingen zijn vertegenwoordigd. Opgedeeld in vijf allianties verkeren zij in een pilotjaar om nog meer jongeren aan boord van de samenleving te brengen en te houden. De aan het platform toegewijde wetenschappelijk onderzoeker Fabian Dekker vertelt waar hij het komende jaar op gaat letten.

Deelname is op uitnodiging.