Symposium ‘De mens in de economie: vier historische perspectieven’

Meer informatie
Locatie
Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61, 3512 LG in Utrecht

Dinsdag 20 november 2018 organiseren dr. Joost Hengstmengel en dr. Roshnee Ossewaarde-Lowtoo het symposium De mens in de economie: vier historische perspectieven. Tijdens deze bijeenkomst willen zij nadenken over mensbeelden in de economie. Waartoe is de economie op aarde? En wat is de plaats erin voor de individuele mens? De in de hedendaagse economische wetenschap dominante homo economicus-figuur kende in eerdere eeuwen diverse voorlopers en tegenhangers.

Vier ervan zullen in deze bijeenkomst aan bod komen: het thomistische, het (neo-)augustijnse, het (neo-)stoïcijnse, en het republikeinse economische mensbeeld uit de vroegmoderne periode. De sprekers zullen in hun bijdrages ingaan op de vraag hoe er in deze tradities werd aangekeken tegen de mens in de economie. Hebben deze tradities doorgewerkt in de moderne economie, en zo ja, hoe? Hoe valt deze doorwerking te waarderen?

Deze (Nederlandstalige) bijeenkomst is bedoeld voor academici, maar staat nadrukkelijk ook open voor belangstellenden van buitenaf. Deelname is gratis, maar aanmelding is vereist. Stuur hiervoor vóór 13 november 2018 een email naar bureauTST@uvt.nl.