Samen Leren en Innoveren: Economieonderwijs in Ontwikkeling

Meer informatie
Locatie
Groene Paviljoen, Baarn

Samen vernieuwen

Hoe wordt economieonderwijs aantrekkelijker? Door meer aan te sluiten op maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen die het denken over economie doen veranderen. Door leerlingen te laten zien dat dezelfde basisprincipes steeds weer terugkomen in andere gedaantes. Het resultaat? De leerlingen zien dat economie een belangrijke rol speelt in hun dagelijkse leven en de samenleving van vandaag en morgen. Dat gaat helpen om het vak nog attractiever te maken en meer betekenis te geven voor de samenleving, scholen, leraren en leerlingen.

Deze ambities kunnen onmogelijk gerealiseerd worden zonder de steun en input van docenten en scholen zelf. Lans Bovenberg ontwikkelt daarom samen met teams van wetenschappers, economiedocenten en lerarenopleiders nieuwe manieren om economieonderwijs te geven. Dit doet hij vanuit zijn leerstoel aan de Tilburg University en wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation middels het project Innovatie Economie Onderwijs. De uitgangspunten zijn opgenomen in zijn oratierede.

De dag kent een mix van plenaire presentaties en interactieve onderdelen naar keuze. De sprekers zijn gerenommeerd én verrassend onderhoudend. De leiders van de deelprogramma’s zijn topexperts in hun eigen vakgebied. Er worden verschillende manieren geboden om te participeren in deze beweging gericht op het verder ontwikkelen van het economieonderwijs in Nederland.

 

Sprekers

Kees Vendrik start door ons in vogelvlucht mee te nemen: waar staan we op dit moment in het economische landschap, wat hebben we geleerd door recente ontwikkelingen en wat zijn de consequenties voor het onderwijs.

Lans Bovenberg geeft ons een voorproefje van het in 2018 te starten professionaliseringsprogramma voor docenten economie. Vernieuwend economieonderwijs is meer samenhangend, kent een grotere diversiteit aan mensbeelden, en speelt meer in op de actualiteit en het dagelijks leven van leerlingen.

Jan Peter Balkenende betoogt welke paradigma verschuivingen in de economie zichtbaar zijn en wat de economisch geschoolde leerling van morgen nodig heeft.

Roel Grol introduceert het innovatie lab dat in de loop van 2018 start. Docenten en didactici gaan samen met elkaar aansprekende en praktische werkvormen voor leerlingen ontwerpen. Deze worden getest in de lespraktijk.

 

Aanmelden

Docenten en andere betrokkenen bij het economieonderwijs zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij mevrouw Wilma Banyal Paffen: w.paffen@uvt.nl.