Presentatie resultaten Business Indicators

Meer informatie
Locatie
Campus Erasmus Universiteit Rotterdam, Van der Goot Building, zaal Montreal (M1-04)

In de afgelopen decennia hebben grote onevenwichtigheden in de ontwikkeling van de economie zich voorgedaan. Voorbeelden zijn het optreden van luchtbellen op bijvoorbeeld huizenmarkten, ontwikkeling van de prijzen op grondstoffenmarkten, en schokken in aandelenprijzen. Uit een oogpunt van een stabiele welvaartsontwikkeling kleven daaraan grote nadelen: luchtbellen leiden tot verkeerde investeringsbeslissingen en als gevolg van crises en recessies krijgen huishoudens te maken met werkloosheid en de daaraan verbonden inkomenseffecten en speculatie. Aan het accuraat voorspellen en zo mogelijk ook daardoor beter beheersen van economische instabiliteit is dus een groot maatschappelijk belang verbonden.

Erasmus Q-Intelligence organiseert in samenwerking met de Goldschmeding Foundation op 5 juli a.s. de presentatie van de onderzoeksresultaten van het onderzoeksprogramma Business Indicators.

Dit programma is ruim 1 jaar geleden gestart en intussen is op het terrein van te gebruiken methoden en technieken een aantal belangrijke inzichten gegroeid; inzichten die aantoonbaar de kwaliteit van Business Indicators kunnen verbeteren.

Na de opening door supervisor prof. dr. Frank van der Duyn Schouten, zullen programmaleider prof. dr. Philip Hans Franses en programma manager dr. Kristiaan Glorie een overzicht geven van de bereikte onderzoeksresultaten.

Aanmelden: via deze link kunt u zich direct inschrijven.