Presentatie onderzoeksresultaten Jongeren, Werk en Hoop

Meer informatie
Locatie
De Nieuwe Poort Rotterdam aan het Weena 711 in Rotterdam

Ongeveer een jaar geleden zijn de allianties van het project Jongeren, Werk en Hoop van start gegaan. Inmiddels zijn de pilots onder deze allianties afgerond. Op woensdag 30 januari 2019 worden in De Nieuwe Poort Rotterdam de onderzoeksresultaten van deze pilots bekendgemaakt.

De inloop van de presentatie is 18.45 uur, en de presentaties starten die avond om 19.15 uur. Het programma is omstreeks 21.15 uur afgelopen.

Tijdens het plenaire gedeelte van de avond zal onderzoeker Fabian Dekker de onderzoeksresultaten bekendmaken. Oud-minister Ad Melkert geeft daarna een aanzet om met de resultaten ook daadwerkelijk veranderingen in gang te zetten. Daarnaast zullen de allianties aan het woord komen over hun ervaringen.

De avond wordt afgesloten met een sessie om iedere aanwezige te vragen om mee te denken over de vraag ‘hoe nu verder?’ met de bevindingen.