Masterclass Hoop als drijfveer

Meer informatie

In ons werk en persoonlijke leven hebben we constant te maken met veranderingen. Hoe we met deze veranderingen omgaan wordt sterk beïnvloed door onze verwachtingen van de toekomst. Met een hoopvolle instelling zijn veranderingen vaak prettiger en gemakkelijker. Ook zijn hoopvolle mensen eerder bereid om (samen) te investeren in verbetering. In de masterclass Hoop als Drijfveer gaan we in op vragen die de rol van hoop inzichtelijk maken. Zowel in organisaties, de maatschappij als geheel, als voor ons persoonlijke leven.

In de bedrijfspraktijk is hoop vaak een onderbelicht thema. Onterecht, want in veel processen is hoop een stille maar belangrijke drijvende kracht. Hoop helpt mensen om te gaan met tegenslag en verandering, het helpt mensen verbinding te vinden en gezamenlijk te handelen en hoop is een drijfveer om te investeren in een betere toekomst. Tegelijkertijd kan valse en ijdele hoop ons flink misleiden, en draagt hoop gebaseerd op ontkenning eerder bij aan apathie dan ontwikkeling.

Deze masterclass is onderdeel van het project Hoop als drijfveer. In deze masterclass georganiseerd door de Erasmus Happiness Economics Research Organisation en het Institute of Leadership & Social Ethics worden interdisciplinaire wetenschappelijke inzichten uit o.a. de economie, psychologie en filosofie over hoop gecombineerd met praktische handvatten voor het inzichtelijk maken en beïnvloeden van hoop.