Interactief college Innovatie Economieonderwijs 6: Macro

Meer informatie
Locatie
Utrecht

Uitnodiging voor docenten economie en didactici voor het verdiepings- en verbredingsprogramma

Neem deel aan het verdiepings- en verbredingsprogramma (VVP) van het programma Innovatie Economie Onderwijs, waarin teams van wetenschappers, docenten en lerarenopleiders onder leiding van prof. dr. Lans Bovenberg nieuwe manieren ontwikkelen om economieonderwijs te geven. Het VPP bestaat uit een interactieve collegereeks “Meer met minder” door Lans Bovenberg, Marcel Canoy, Roel Grol, Ferry Haan en Ton van Haperen.

De collegereeks benadrukt de samenhang tussen de verschillende eindexamendomeinen door het ritme balans, onbalans en meer balans. De vertaling van economische begrippen naar een veelheid van toepassingen staat centraal.  De samenhang van de stof vergroten het begrip van leerlingen en maakt economie gemakkelijker aan te leren. Naast kennis opfrissen en ontwikkelen is deze collegereeks een prachtige gelegenheid om te netwerken. Want in de collegereeks ontmoet je interessante collega’s en experts in het vakgebied.

Het VVP bestaat uit een reeks van 6 interactieve colleges van 18.00 tot 21.00 uur tussen januari en juni 2018. Op donderdag 14 juni is het zesde en laatste college. De locatie is in Utrecht op een prettige locatie nabij het centraal station. Voor avondeten wordt gezorgd. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Wilma Paffen: W.Paffen@uvt.nl.

Het onderwerp van het zesde college is macro. De inhoud van het college is, op basis van (a) in balans; (b) uit balans; (c) meer balans:

  • (a) Kringloop; wederkerigheid; wet Walras; algemeen evenwicht;
  • (b) Kuddegedrag, besmetting en multiplier; prijsrigiditeit en Phillips Curve, zero-lower bound;
  • (c) Stabilisatiebeleid, monetair beleid, banken en liquiditeitstransformatie, wisselkoers, EMU.