Filosofiedag: studiedag ‘Het goede leven en de vrije markt’

Meer informatie

Deze studiedag staat in het teken van het nieuwe examenthema filosofie voor vwo in de examenjaren 2020 t/m 2023. Het examenthema is getiteld ‘Het goede leven en de vrije markt’. Deelnemers aan de studiedag krijgen een grondige scholing in diverse aspecten van dit thema. Tijdens de studiedag lichten verschillende specialisten de verschillende onderdelen van het thema toe en werken het op een eigen manier uit.

De opzet van het examenthema is om de verscheidenheid aan vragen naar de relatie tussen het goede leven en de vrije markt in kaart te brengen en te laten zien hoe verschillende filosofen daarmee zijn omgegaan. Daarmee worden leerlingen en hun docenten aangespoord om hier zelfstandig en in gezamenlijkheid over na te denken en op zoek te gaan naar eigen antwoorden.

De presentaties tijdens de studiedag staan in nauw verband met het nieuwe examenboek dat is geschreven door Jelle van Baardewijk, Govert Buijs en Ad Verbrugge. Govert Buijs bekleedt de F.J.D. Goldschmeding leerstoel Economie in relatie tot Civil Society aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Het boek wordt op deze dag gepresenteerd en tevens uitgereikt aan de deelnemers. De auteurs verzorgen de openings- en slotlezingen.