Conferentie ‘De waarde van werk in de 21e eeuw’

Meer informatie
Locatie
Sociëteit De Witte, Den Haag

De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Betekent dit dat we werk ook anders zijn gaan waarderen? Is werk minder centraal komen staan in ons leven, omdat we meer belang hechten aan andere activiteiten (bv. zorg) en vrije tijd? Vinden we, naarmate we welvarender zijn, intrinsieke aspecten van werk, zoals ontplooiing en autonomie, steeds belangrijker? Zijn meer mensen de vrijheid van een baan als zelfstandige gaan verkiezen boven de zekerheid van een vaste baan?

Deze vragen staan centraal op een conferentie die het Amsterdams Instituut voor ArbeidsmarktStudies (AIAS) op donderdagmiddag 15 februari organiseert. Deze conferentie vormt de afsluiting van het onderzoek ‘De waarde van werk’. Op de conferentie presenteren de betrokken onderzoekers hun bevindingen, waar andere experts op reageren en hun visie geven op de waarde van werk en de rol van instituties in de 21e eeuw. De conferentie wordt afgesloten met een reflectie van oud-SER- voorzitter en universiteitshoogleraar economie en bedrijfskunde aan de UvA Alexander Rinnooy Kan.

Deelname aan de conferentie is gratis. U kunt zich hier aanmelden, maar ook via de website van AIAS.

 

Programma:

  • 13.30 Opening
  • 13.40 Paul de Beer (AIAS-UvA): Theoretische perspectieven op de waarde van werk

Deel 1: Wat is werk ons waard?

  • 14.00 Wieteke Conen (AIAS-UvA): Trends in de waardering van werk
  • 14.20 Nationale Denktank 2017: Hoe kijkt de jongere generatie tegen werk aan?

Deel 2: Welke instituties voor waardevol werk?

  • 15.30 Sabina Stiller (AIAS-UvA): Variatie en trends in instituties rond werk en inkomen
  • 15.50 Nicolette van Gestel (UvT/SER): Hoe kunnen instituties worden aangepast aan veranderende
    waarden van werk?
  • 16.40 Alexander Rinnooy Kan: Reflectie op de discussie
  • 17.00 Afsluiting en borrel